Djela

Pjesništvo

Rasap, 1962.
Sa svijetom jedno, 1965.
Doba prisjećanja, 1968.
Smjer, 1968.
Dešifriranje Vage, 1972.
Odronske poredbe, 1982.
Žalostinke, 1991.
Crne rupe, mračni soneti, 1995.
Izabrane pjesme, 1997.
Zvonki moteti, 2004.
Molat, 2006
Vrijeme vrijeme, 2007.
Your and My Signs, 2008.

Znanost o književnosti

Ujević, 1971.
Slikovno i pojmovno pjesništvo, 1977.
Teorija metafore, 1978.,1983.
Kritika ili teorija?, 1983.
Suvremeno hrvatsko pjesništvo, zbornik, 1988.
Passim, 1989.
Uvod u književnost (sa Zdenkom Škrebom), 1983., 1986., 1998.
Ranjivi opis sustava, 1996.
Pjesnici druge moderne, 1996.
Tema Mihalić, 1996.
Rasprave i eseji o hrvatskoj književnosti, 1997.
Pogled unatrag, 1999.
Tema Kaštelan, 2003., drugo prošireno izdanje 2009.
Zapravo, Šoljan, 2004.
Obnovljeni Ujević, 2005.
Germanica & anglica, 2007.
Tragovi, otisci i lica, 2009.
Književnoteorijski fragmenti, 2012.

Esejistika

Ogledi, 1980.
Književni život, 1993.
Na prijelazu, 1996.
Vrijednosti, pogledi i ogledi, 1998.
Moje motrište, 2006.
Prolazne postaje, autobiografski zapisi objavljeni u Zadarskoj smotri 2010., 2011., 2012.
Predgovori/Pogovori, 2013.

Skupne knjige

Nova evropska kritika, I-III, 1968., 1969., 1972.
Arhajski torzo (divot-izdanje djela R. M. Rilkea, 1985.)
U ovom strašnom času, 1993., 1995.
Lirika Velikog petka, 1998.
Poezija i proza Rainera Marie Rilkea, 2001.
Antologija hrvatskoga pjesništva, od davnina pa do naših dana, 2007.

Prijevodi; književnost

Koautorstvo s Trudom Stamać:
Rainer Maria Rilke, Soneti Orfeju, 1969.
Gottfried Benn, Statičke pjesme, 1970.
Günter Grass, Lumbur, 1979.
Friedrich Schiller, Razbojnici, 1996.
Novalis, Himne noći; Fragmenti, 1998.

Autorski prijevodi Ante Stamaća:
Kurt Pahlen, Djeca svijeta i njihove pjesme: 49 pjesama iz 24 zemlje, 1981.
Bertolt Brecht, Dramski tekstovi, (15 drama), 1989.
John Webster, Vojvotkinja Malfeška, 1989.
James Joyce, Komorna glazba, 1990.
Hugo von Hofmannstal, Svatković, 1993.
Bertolt, Brecht, Majka Courage i njezina djeca, 1997., 2015.
James Joyce, Pjesme, 1998.
Samuel Beckett, Beznina / Martin Esslin, Uvod u Bezninu, 2000.
James Joyce, Prognanici, 2001.
Rainer Maria Rilke, Poezija i proza, 2001.
Beaumont & Fletcher, Vitez goručeg tučka 2005.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust, I. i II. dio, 2006.
Mildred Clary, Mozart svjetlo Božje, 2006.
grof Janko Drašković, Riječ veledušnim kćerima Ilirije o starijoj povijesti i o najnovijem preporodu književnosti njihove domovine, 2007.
Dora Pejačević, Popijevke, 2009.
Hans Blumenberg, Brodolom naočigled promatraču, 2016.

Prijevodi; znanost o književnosti i filozofija

Koautorstvo s Trudom Stamać:
Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike, 1969., 1989.
Johann Huizinga, Homo ludens, 1969.,1992.

Autorski prijevodi Ante Stamaća:
Louis Hjelmslev, Prologomena teoriji jezika, 1980.
Gustav René Hocke, Manirizam u književnosti, 1984.
Roman Jakobson & Morris Halle, Temelji jezika, 1988.
Friedrich Nietzsche, Volja za moć, 1988., 2006.
Emil Stiager, Temeljni pojmovi poetike, 1990.
Rene Girard, Mimezis i nasilje, 2003.
Winfried Nӧth, Priručnik semiotike, 2004.
Winfried Nӧth, O prostornom predstavljanju drugoga u kulturi, 2005.
Friedrich Nietzsche, Nietzsche contra Wagnera, 2005.
Gergard Ochs, Sedam pjesama, 2006.
Hans Küng, Povijest Katoličke crkeve, 2009.
John Elsom, Jezik, urotništvo i globalizacija, 2009.
Martin Heidegger, Stavak o identitetu, 2009.
Wilhelm von Humboldt, O raznolikosti gradbe ljudskih jezika i o njezinu utjecaju na razvoj ljudskoga roda, 2010.
Karl Jaspers, Filozofija religije, 2011.
Karl Jaspers, Opća psihopatologija, 2015.